Aktuality

Oznam

Pripomíname, že v stredu 9. 9. 2015 nepôjde v čase od 8.00 do 16.00 hod. v našej obci elektrický prúd. Prosíme preto občanov, aby sa podľa toho zariadili.

Vývoz

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 3. 9. 2015 sa budú po obci zberať plasty. Prosíme občanov, aby si plasty pripravili a v štvrtok ráno vyložili zaviazané vrecia s plastami pred svoje domy.

V piatok 4. 9. 2015 sa bude z obce vyvážať elektroodpad. Prosíme občanov, aby elektroodpad priviezli k obecnému úradu, alebo ho v piatok ráno vyložili pred svoje domy.

Ponuka

Bitúnok Gajary oznamuje občanom, že v utorok 1. 9. 2015 bude v čase 9.30 hod. pred kultúrnym domom ponúkať čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky.

Oznam

Vážení občania,

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie cintorínov prikazujú, aby hroby na cintoríne boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom.

Vychádzajúc z toho oznamujeme občanom, že v tomto roku uplynulo 10 rokov od vyberania poplatkov za hrobové miesta na cintoríne v Uníne.

Žiadame preto tých občanov, ktorí sú užívateľmi alebo opatrovníkmi hrobov a chcú, aby ich miesto na cintoríne bolo zachované po ďalších 10 rokov, o zaplatenie poplatku na obecnom úrade a to: za 1-hrob 8,- €, 2-hrob 16,- € a za každý ďalší hrob 8,- €. Za detský hrob je poplatok v sume 4,- €. Úhradu treba uskutočniť najneskôr do konca mesiaca október 2015.

Tým, že za niektoré hroby nebude uplatnené právo na ďalšie užívanie hrobového miesta zaplatením určenej sumy v stanovenej lehote, stráca sa nárok na pôvodné užívanie tohto miesta a toto bude po stanovenej lehote pridelené ďalšiemu užívateľovi.

Veríme, že svojou starostlivosťou o hrobové miesta, ako aj o ich okolie prispejete k tomu, aby obecný cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 28. augusta 2015 zomrel náš spoluobčan, pán Viliam Masaryk, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka bude v pondelok 31. augusta 2015 a začína o 16.00 hod. sv. omšou.

Modlenie za zosnulého bude v piatok pred sv. omšou a v nedeľu pred svätou omšou o 10.00 hod.

Česť jeho pamiatke

Pozvánka

Vedenie ZŠsMŠ Unín oznamuje rodičom detí z materskej školy, že dňa 31. augusta 2015 t. j. v pondelok sa o 16.00 hod. uskutoční triedna schôdza rodičov.

Pozvánka

V nedeľu 30. augusta 2015 sa od 10-tej do 16-tej hodiny uskutoční na letisku v Senici Deň otvorených kamiónov spoločnosti NAD-Ress. Môžete sa pozrieť do kabín najnovších kamiónov značiek Mercedes a Volvo, so školou varenia bude pripravený známy šéfkuchár Marcel Ihnačák,vystúpia hudobné skupiny Salamander a Funny Fellows, senická tanečná skupina Scream a pripravený bude aj bohatý program pre deti - skákací hrad, veľká šmýkačka, rôzne atrakcie plus šašo Mário a šaša Saša. Moderujú Viera Wisterová a herec Majo Mitaš. Kyvadlová doprava je zabezpečená zo Senice na letisko. Zberné miesta budú dostatočne označené.

Spoločnosť NAD-Ress sa teší na Vašu návštevu

Pozvánka

Dychová hudba Májovanka z Holíča Vás srdečne pozýva na XIII. ročník Medzinárodného festivalu dychových hudieb "Z oboch brehú Moravy", ktorý sa koná v nedeľu 30. augusta 2015 v holíčskom amfiteátri. Od 14.00 hod. sa Vám postupne predstavia dychové hudby: Májovanka z Holíča, Krajanka z Prahy, Dubňanka z Dolních Dubňan, Záhorienka zo Stupavy a Túfaranka zo Šakvic. Festival moderuje Ľudomil Kuba a v prestávkach už tradične svojim humorom návštevníkov pobaví Franta Uher.

Festival sa koná za každého počasia

Oznam

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 20. 8.2015 bude v našej obci pedikúra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 11. augusta 2015 zomrela naša spoluobčianka, pani Kamila Masaryková, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 14. augusta 2015 o 11.00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Česť jej pamiatke