Aktuality

Vývoz TKO

Oznamujeme občanom, že v štvrtok 26. 3. 2015 bude v našej obci vývoz TKO.

Oznam

Slovenský zväz chovateľov oznamuje svojim členom, že v sobotu 28. marca 2015 o 8.30 hod. sa koná brigáda pri kultúrnom dome. Treba si so sebou priniesť pracovné rukavice, predlžovačky, veľké kladivá a kto má možnosť aj karbobrúsky.

Účasť je nutná!

Pozvánka

Predstavenstvo Roľníckeho družstva Petrova Ves pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 27. marca 2015 t. j. v piatok o 9.30 hod. v Kultúrnom dome Unín. V prípade, ak členská schôdza v uvedenom termíne nebude uznášania schopná, bude sa konať náhradná členská schôdza v ten istý deň s rovnakým programom so začiatkom o 10.30 hod.

Oznam

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. oznamuje, že v utorok 24. a stredu 25. 3. 2015 v čase od 7.00 do 15.00 hod. bude prevádzať preplach vodovodnej siete. Upozorňuje, že z toho dôvodu môže dôjsť k dočasnému zhoršeniu kvality voy a zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť ďakuje za pochopenie.

Ponuka

Bitúnok Gajary oznamuje občanom, že v utorok 24. 3. 2015 bude od 9.30 hod. pred kultúrnym domom predávať čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky.

Vývoz

Oznamujeme občanom, ktorí majú doma vyradené pneumatiky a chcú sa ich zbaviť, aby ich priviezli počas víkendu a v pondelok k budove obecného úradu.

JD

Výbor ZO JD v Uníne pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v nedeľu 22. marca 2015 o 14.00 hod.

JD

Jednota dôchodcov v Uníne Vás pozýva v nedeľu 22. marca 2015 do Kultúrneho domu Unín, kde od 14.00 hod. bude výstavka pod názvom "Viera v našich domovoch".

Všetci ste srdečne vítaní

Oznam

Roľnícke družstvo oznamuje svojim členom, že v štvrtok 19. marca 2015 bude od 8.00 hod. ráno na stredisku v Uníne zapisovať záhumienky.

Oznam

Vedúca pošty oznamuje občanom, že tento týždeň bude každý deň pošta otvorená len do 10.30 hod. V stredu bude otvorená aj od 15.00 do 17.00 hod.