Aktuality

Oznam

Správca fary v Uníne oznamuje veriacim, že dnes t. j. 31. októbra 2018 je svätá omša o 16.00 hod. v kaplnke sv. Barbory. Spovedá sa 1 hod. pred a 1 hod. po sv. omši.

Oznam

Oznamujeme občanom, že sa po obci začínajú opisovať konečné stavy vodomerov. Prosíme občanov, ktorí majú vodomery nedostupné, aby opísané stavy dali na viditeľné miesto.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 25. októbra 2018 zomrel bývalý zamestnanec Roľníckeho družstva Petrova Ves, pán Peter Vaculka, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 31. októbra 2018 o 15.00 hod. na cintoríne v Petrovej Vsi.

Česť jeho pamiatke

Pozvánka

Pozvánka

Telovýchovná jednota

Telovýchovná jednota Unín pozýva fanúšikov futbalu na majstrovské futbalové zápasy, ktoré odohrajú naše mužstvá na domácom ihrisku nasledovne: v sobotu 27. októbra 2018 U-11 s TJ Kopčany o 13.00 hod. V nedeľu 28. októbra 2018 o 12.30 hod. U-9 s TJ Hlboké a o 14.30 A-mužstvo s TJ Smrdáky. Príďte povzbudiť našich futbalistov.

Oznam

Oznamujeme občanom, že zajtra t.j. 25. októbra a v pondelok a utorok na budúci týždeň, t.j.  29. a 30. októbra 2018 bude v našej obci pošta zatvorená. Dňa 31. októbra 2018 t. j. v stredu bude otvorená od 7.00 do 9.00 hod. a od 16.00 do 17.00 hod..

Pozvánka

ZŠ s MŠ Unín pozýva deti, žiakov a rodičov na tradičnú Lampiónovú dyňoparádu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 25.10.2018. Stretnutie všetkých účastníkov bude o 18:00 hod. vo vestibule ZŠ.  Akciu pripravujú každoročne žiaci deviateho ročníka, ktorí určite nezabudnú na strašidelné prekvapenie v tmavých kútoch Unína. Nezabudnite prísť v maskách a s lampiónmi. Zároveň prosíme vodičov o zvýšenú pozornosť na cestách v čase medzi 18:00 -20:00 hod.

Akcia sa bude konať len v prípade priaznivého počasia.

Pozvánka

Deň otvorených dverí v Kúpeľoch Smrdáky sa uskutoční v sobotu 27.10. od 8. do 17.hodiny. Počas celého dňa bude bohatý kultúrny a vzdelávací program. Výstavné stánky, diagnostika a zdravotné merania, poradenstvo a líčenie, prednášky o liečbe v kúpeľoch, zdravej výžive  a mnohé iné východy si môžete vychutnať zdarma. Poplatok za konzultáciu s minerálnym kúpeľom je symbolických 7 EUR. Na záver podujatia bude zlosovanie tomboly a vystúpenie superstaristky Anety Horňákovej. Všetci ste srdečne vítaní, organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Pozvánka

Obecný úrad UNÍN pozýva seniorov nad 62 rokov na spoločné posedenie do Kultúrneho domu Unín v nedeľu 28. októbra 2018 o 14.00 hod. pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“.

Je pripravený kultúrny program a občerstvenie