Voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

K 10. júlu 2018 má obec Unín 1216 obyvateľov.

Obec má 1 volebný okrsok.

Do obecného zastupiteľstva sa volí 9 poslancov.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie: e-mail: obuunin@ehs.sk

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Unín:

Rozália Drúžková, Unín č. 404

č. tel. 0949 264 005

e-mail: obuunin@ehs.sk