Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. mája 2013 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Vajla, vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 16. mája 2013 a začína o 15,00 hod. sv. omšou.

Modlenie za zosnulého bude v pondelok 13. mája 2013 o 19,00 hod. v kaplnke sv. Barbory.

Česť jeho pamiatke.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 9. mája 2013 zomrel náš spoluobčan, pán Stanislav Jakúbek, vo veku nedožitých 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 13. mája 2013 a začína o 16,00 hod. svätou omšou vo farskom kostole sv. Martina.

Česť  jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 20. 4. 2013 zomrel pán Milan Bolf vo veku 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 24. 4. 2013 o 15,00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 29. marca 2013 zomrela naša spoluobčianka, pani Vilma Kuchárková, vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 5. apríla 2013 a začína o 13,30 hod. sv. omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 17. marca 2013 zomrela naša spoluobčianka, pani Emília Jančíková, vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 20. 3. 2013 a začína o 14,00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 8. marca 2013 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Alexander Masaryk, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 11. marca 2013 o 14,00 hod. v Dome smútku Unín. Pred obradom o 13,15 hod. sa bude modliť za zosnulého. Svätá omša bude v pondelok o 18,00 hod. v kaplnke sv. Barbory.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. februára 2013 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Petržalová, vo veku nedožitých 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 26. februára 2013 a začína o 13,30 hod. sv. omšou.

Česť  jej  pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 22. januára 2013 zomrela naša spoluobčianka, pani Jozefína Jakúbková, vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 25. 1. 2013 a začína o 14,00 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 28. novembra 2012 zomrela naša spoluobčianka, pani Mária Štetinová, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 30. novembra 2012 a začína o 13,30 hod. svätou omšou.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 21. novembra 2012 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Krempa, vo veku 51 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 24. novembra 2012 a začína o 14,00 hod. svätou omšou vo farskom kostole svätého Martina.

Modlenie za zosnulého bude v piatok 23. novembra 2012 o 17,00 hod. v kaplnke svätej Barbory.

Česť jeho pamiatke