Aktuality

Oznam

Obec Unín zaháji od 18. augusta 2021 prevádzku v obecnej pálenici. Záujemcovia o pálenie sa môžu prihlásiť u vedúceho pálenice p. Petra Hoferku na č. tel. 0908 278 688.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. júla 2021 zomrela naša spoluobčianka, bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ Unín,  pani Mgr. Marta Šišková, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 22. júla 2021 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke svätej Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Oznam

Oznamujeme občanom, že si môžu, ak majú záujem, do svojho mobilného telefónu stiahnuť „Rozhlas v mobile“. Jedná sa o mobilnú aplikáciu pre mobilné telefóny s operačným systémom Android alebo Apple. Aplikáciu si zdarma stiahnete cez obchod PLAY alebo AppStore. Názov aplikácie je Moja obec. Následne v nastaveniach vyberiete obec Unín a aplikácia sa vám automaticky spustí. Formou bleskových správ budete informovaní o všetkých dôležitých hláseniach v obci. Správy sú zdarma, aplikácia nevyžaduje žiadne prihlasovanie ani registráciu.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že 8. júla 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Dojčanský, vo veku 45 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 13. júla 2021 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke svätej Barbory v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Poďakovanie

Starosta obce vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým občanom za pomoc pri likvidácii následkov prírodnej katastrofy, ktorá postihla v štvrtok 24. júna 2021 susedné okresy Břeclav a Hodonín. Ďakuje všetkým, ktorí sa likvidácie následkov zúčastnili osobne (27. júna a 4. júla 2021), ale aj tým, ktorí pomáhali iným spôsobom a to materiálne alebo finančne.

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam zriadila účet, kde môžu občania prispieť finančnými prostriedkami na obnovu postihnutých dedín. Č. účtu je zverejnené na internetovej stránke obce a v obecných výveskách. Ten, kto chce prispieť a nemá možnosť financie zaslať elektronicky, môže ich priniesť na obecný úrad osobne a potom budú hromadne presunuté na účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým ďakujeme.

Oznam

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam zriadila darovací účet pre Moravu, kde môžu občania prispieť finančnými prostriedkami na obnovu postihnutých dedín.

Č. účtu: SK36 0200 0000 0044 7353 0659.

Ten, kto chce prispieť a nemá možnosť financie zaslať elektronicky, môže ich priniesť na obecný úrad osobne a potom budú hromadne presunuté na účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým ďakujeme.

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, v štvrtok 24. júna 2021 susedné okresy Břeclav a Hodonín zasiahla prírodná katastrofa. Boli poničené stovky rodinných domov, úradov, škôl a najsmutnejšie boli straty na ľudských životoch. Táto nešťastná situácia nezostala bez odozvy v našej obci. Občania zorganizovali v nedeľu 27. júna 2021 brigádu v postihnutej obci Moravská Nová Ves, kde likvidovali zborený dom a opravovali strechu. Brigády sa zúčastnili so svojou technikou pp.Lukáš Pecha, Pavol Polakovič, Martin Lukáč a ostatní brigádnici a to: pp. Róbert Straka, Ondrej Dermek, Jakub Vanek, Martin Pobuda, Marek Kupka, Radovan Straka, Patrik Potreský, Radoslav Zelenka, Matúš Matula, Branislav Chrenka, Miroslav Karas, Pavol Benkovič, Peter Vanek, Gabriel Vanek, Jozef Pecha, Ján Glogovský, Roman Chrenka, Jaroslav Pecha, Roman Jankovič, Ján Flajžík ml., Boris Malík. Starosta obce vyslovuje úprimné poďakovanie týmto občanom za osobnú pomoc pri likvidácii následkov tejto prírodnej katastrofy.

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam zriadi transparentný účet, kde budú môcť občania prispieť finančnými prostriedkami na obnovu postihnutých dedín. Č. účtu bude zverejnené zajtra v poobedňajších hodinách. Ten, kto chce prispieť a nemá možnosť financie zaslať elektronicky, môže ich priniesť na obecný úrad osobne a potom budú hromadne presunuté na účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým ďakujeme.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. júna 2021 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Matta, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 28. júna 2021 o 10.00 hod. pri Dome smútku v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. júna 2021 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Karol Straka, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23. júna 2021 o 14.00 hod. v Mokrom Háji.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že 8. apríla 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Hubert Máder, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 16. apríla 2021 na cintoríne v Uníne.

Česť jeho pamiatke