Oznam

Oznamujeme občanom, ktorí mali k 31. decembru 2021 zmenu v daňovom priznaní (kúpa, predaj, dedenie, kolaudácia, prístavby, zbúranie budovy a pod., čo sa týka domov, rôznych budov, záhrad, pozemkov, vinohradov ...), aby najneskôr do konca januára 2022 túto zmenu nahlásili na obecnom úrade a podali zmenové daňové priznanie.

Zároveň žiadame tých občanov, ktorí pracujú napr. na týždňovky, alebo sa zdržujú mimo obec, študenti, ktorí sú na internátoch a pod., a žiadajú úľavu na úhradu poplatku za odpad, aby doložili potvrdenia na obecný úrad, aby podľa toho mohli byť vyrúbené poplatky za odpad. Sú potrebné potvrdenia, nie čestné prehlásenia, lebo čestné prehlásenie nebude podľa schváleného VZN uznané.