Oznam

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam zriadila darovací účet pre Moravu, kde môžu občania prispieť finančnými prostriedkami na obnovu postihnutých dedín.

Č. účtu: SK36 0200 0000 0044 7353 0659.

Ten, kto chce prispieť a nemá možnosť financie zaslať elektronicky, môže ich priniesť na obecný úrad osobne a potom budú hromadne presunuté na účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým ďakujeme.