Poďakovanie

Jednota dôchodcov v Uníne ďakuje  svojim členom, ako aj ostatným občanom, ktorí prispeli svojimi ručnými prácami na výstavku pod názvom  „Šikovné ruky“, konanej  dňa  23.októbra 2022 v Kultúrnom dome Unín. Zároveň  ďakuje žiakom ZŠsMŠ Unín ako aj  Domovu dôchodcov Barborka, ktorí predstavili svoje výrobky. Poďakovanie patrí aj tým, čo sa výstavky zúčastnili.