Poďakovanie

Vážení spoluobčania, v štvrtok 24. júna 2021 susedné okresy Břeclav a Hodonín zasiahla prírodná katastrofa. Boli poničené stovky rodinných domov, úradov, škôl a najsmutnejšie boli straty na ľudských životoch. Táto nešťastná situácia nezostala bez odozvy v našej obci. Občania zorganizovali v nedeľu 27. júna 2021 brigádu v postihnutej obci Moravská Nová Ves, kde likvidovali zborený dom a opravovali strechu. Brigády sa zúčastnili so svojou technikou pp.Lukáš Pecha, Pavol Polakovič, Martin Lukáč a ostatní brigádnici a to: pp. Róbert Straka, Ondrej Dermek, Jakub Vanek, Martin Pobuda, Marek Kupka, Radovan Straka, Patrik Potreský, Radoslav Zelenka, Matúš Matula, Branislav Chrenka, Miroslav Karas, Pavol Benkovič, Peter Vanek, Gabriel Vanek, Jozef Pecha, Ján Glogovský, Roman Chrenka, Jaroslav Pecha, Roman Jankovič, Ján Flajžík ml., Boris Malík. Starosta obce vyslovuje úprimné poďakovanie týmto občanom za osobnú pomoc pri likvidácii následkov tejto prírodnej katastrofy.

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam zriadi transparentný účet, kde budú môcť občania prispieť finančnými prostriedkami na obnovu postihnutých dedín. Č. účtu bude zverejnené zajtra v poobedňajších hodinách. Ten, kto chce prispieť a nemá možnosť financie zaslať elektronicky, môže ich priniesť na obecný úrad osobne a potom budú hromadne presunuté na účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým ďakujeme.