Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. júna 2021 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Matta, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 28. júna 2021 o 10.00 hod. pri Dome smútku v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. júna 2021 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Karol Straka, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23. júna 2021 o 14.00 hod. v Mokrom Háji.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že 8. apríla 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Hubert Máder, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 16. apríla 2021 na cintoríne v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 7. marca 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Potreský, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne v Uníne v piatok 12. marca 2021 v kruhu najbližšej rodiny.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13. februára 2021 zomrela naša spoluobčianka, pani Klára Vlková, rod. Macková, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude na cintoríne v Uníne v kruhu svojich najbližších.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. februára 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Ivan Šiška, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude na cintoríne v Uníne v kruhu svojich najbližších.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. januára 2021 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Vilma Fodorová, rod. Vlková, vo veku 78 rokov.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 6. januára 2021 zomrela naša spoluobčianka, pani Justína Kvasničáková, vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka bude na cintoríne v Uníne v kruhu najbližšej rodiny.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. decembra 2020 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Ovečka, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 31. decembra 2020 a začína o 13.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 22. decembra 2020 zomrela naša spoluobčianka, pani Rozália Straková, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 28. decembra 2020 a začína o 13.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jej pamiatke