Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 30. novembra 2019 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Šiška, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 5. decembra 2019 a začína o 14.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 16. novembra 2019 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Gabriel Vach, vo veku 95 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 23. novembra 2019 v Netvořiciach.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 13. novembra 2019 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Anton Potreský, vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu  20.novembra 2019  a začína o 13,15 hod. svätou omšou v kostole v Senici a o 14,30 hod. v Dome smútku v Senici.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 17. októbra 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Rozália Ovečková, vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 19. októbra 2019 a začína o 14.30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 18. októbra 2019 o 16.45 hod. v kaplnke sv. Barbory.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 25. augusta 2019 zomrela naša spoluobčianka, pani Vlasta Poláková, vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 28. augusta 2019 a začína o 14.00 hod. sv. omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 16. augusta 2019 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Fagan, vo veku 55 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 19. augusta 2019 v Dome smútku v Uníne a začína o 15.00 hod.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 9.júla 2019 zomrela naša spoluobčianka pani Mária Pechová vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 12.júla 2019 a začína o 15,30 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv.Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v štvrtok 11.júla 2019 o 18,00 hod. v  Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. júla 2019 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Varmuža, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok  4. júla 2019 a začína o 14.00 hod. svätou omšou vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2019 zomrel náš spoluobčan, pán František Novák, vo veku 95 rokov.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme, že nás navždy opustil náš bývalý spoluobčan, pán Branislav Václavek. Zomrel v piatok 14. júna 2019 po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 44 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 21. júna 2019 o 10.00 hod. v Obradnej sieni podebradského cintorína v Podebradoch.

Česť jeho pamiatke