Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Vlk, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 30. septembra 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Letničí.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 11. augusta 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Anna Bilovská, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 16. augusta 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 12. augusta 2022 pred sv. omšou o 17.45 hod.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 5. augusta 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Sidónia Masaryková, vo veku 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 9. augusta 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 4. augusta 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Štefana Malíková, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 8. augusta 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Modlenie za zosnulú bude v piatok 5. augusta 2022 pred svätou omšou t. j. o 17.45 hod. v kaplnke sv. Barbory.

Česť jej pamiatke

Ponuka

Cukrárstvo p. Gertnerová Hodonín oznamuje, že bude túto sobotu 30. júla o 9.00 hod. v Uníne pri predajni Jednoty prezentovať a objednávať zákusky menších veľkostí k miestnym hodom. Dodávka na to isté miesto bude v sobotu pred hodami. Ponúka cenovo výhodné krabice. Vlastný výber druhov a množstva je možný.
Zákusky si môžete objednávať i telefonicky tel. čísle: +420 774 311 106, cukrarna-hodonin.webnode.cz

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 8. júla 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Jozef Vaculka, vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13. júla 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jeho pamiatke

Upozornenie

Upozorňujeme majiteľov psov, ktorí chodia na prechádzky po obci so svojimi miláčikmi, aby ich mali na vôdzkach, nepúšťali ich do predzáhradok občanov, ktorí si ich udržujú, a zberali po nich exkrementy. Zároveň Vás prosíme, aby ste sa vžili do kože ostatných spoluobčanov, ktorí chodia napr. po chodníkoch, kde Váš pes po sebe nechal "hromádku", do ktorej nechtiac niekto vkročí a prinesie si to domov na topánkach. Alebo si udržuje okolie svojho domu a zistí, že má mapy na obložení domu, zničené kríky a pod. Prosíme Vás, buďme navzájom ohľaduplní a dodržujme základné pravidlá chovania psov v našej obci, za čo Vám ďakujeme. Poplatok za psov je stále 6,- € na rok, aby zvýšením poplatku netrpeli tí občania, ktorí majú psov doma. Ten, kto chodí so psom na vychádzky má iste pár eur aj na to, aby si zakúpil sáčky na exkrementy.

Poďakovanie

Starosta obce ďakuje všetkým hasičom a občanom obce, ktorí sa zúčastnili odstraňovania nánosov po búrke, ktorá sa prehnala našou obcou dňa 13. júna 2022.

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. mája 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Irena Kubová, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 27. mája 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku v Trnovci.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. mája 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Vaculka, vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25. mája 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke