Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. mája 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Anastázia Petrášová, rod. Vymyslická vo veku 84 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 17. mája 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kostole sv. Michala v Gbeloch.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 23. apríla 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Agnesa Pechová, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 28. apríla 2022 a začína o 13.30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 20. apríla 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Kollár, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 22. apríla 2022 a začína o 14.30 hod. v Dome smútku v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. apríla 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Martin Michaláč, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 21. apríla 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. apríla 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Peter Strož, vo veku 53 rokov. Posledná rozlúčka bude v kruhu najbližšej rodiny.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. marca 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Pecha, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 30. marca 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. februára 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Masaryk, vo veku nedožitých 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 3. marca 2022 o 15.00 hod. v Dome smútku v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. februára 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Terézia Michálková, rod. Potreská, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 1. marca 2022 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. februára 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Sidónia Petrášová, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 7. februára 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku v Skalici.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 14. januára 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Alena Szalayová, vo veku nedožitých 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21. januára 2022 o 13.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jej pamiatke