Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. januára 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Stanislav Drúžek, vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 15. januára 2022 a začína o 14.00 hod. sv. omšou vo Vieske.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. januára 2022 nás opustila naša spoluobčianka, pani Anna Melišová, vo veku nedožitých 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 18. januára 2022 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. decembra 2021 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Flamík, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 30. decembra 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vrádišti.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 21. novembra 2021 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Karolína Pechová, rod. Palkovičová vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 24. novembra 2021 o 13.00 hod. pri Dome smútku v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 3. novembra 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Michaláč, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 9. novembra 2021 o 13.30 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 31. októbra 2021 zomrel bývalý dlhoročný tréner unínskych futbalistov, pán Dušan Srnec st., vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 5. novembra 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku v Holíči.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 26. októbra 2021 nás opustila naša spoluobčianka, pani Marta Kubíčková, vo veku 66 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 29. októbra 2021 o 14.30 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 10. septembra 2021 zomrela naša spoluobčianka, pani Mária Vícencová, vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 16. septembra 2021 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke svätej Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 30. augusta 2021 nás opustil náš spoluobčan, pán Miroslav Olejník, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 3. septembra 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 19. júla 2021 zomrela naša spoluobčianka, bývalá riaditeľka ZŠ s MŠ Unín,  pani Mgr. Marta Šišková, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v štvrtok 22. júla 2021 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke svätej Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke