Aktuality

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 20. apríla 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Ján Kollár, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 22. apríla 2022 a začína o 14.30 hod. v Dome smútku v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 15. apríla 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Martin Michaláč, vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 21. apríla 2022 a začína o 14.00 hod. svätou omšou v Kostole sv. Martina v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. apríla 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Peter Strož, vo veku 53 rokov. Posledná rozlúčka bude v kruhu najbližšej rodiny.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. marca 2022 zomrel náš spoluobčan, pán Štefan Pecha, vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 30. marca 2022 a začína o 14.30 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 27. februára 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Masaryk, vo veku nedožitých 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 3. marca 2022 o 15.00 hod. v Dome smútku v Uníne.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. februára 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Terézia Michálková, rod. Potreská, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 1. marca 2022 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 1. februára 2022 zomrela naša bývalá spoluobčianka, pani Sidónia Petrášová, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 7. februára 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku v Skalici.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 14. januára 2022 zomrela naša spoluobčianka, pani Alena Szalayová, vo veku nedožitých 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21. januára 2022 o 13.00 hod. v Dome smútku Unín.

Česť jej pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. januára 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Stanislav Drúžek, vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 15. januára 2022 a začína o 14.00 hod. sv. omšou vo Vieske.

Česť jeho pamiatke

Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. januára 2022 nás opustila naša spoluobčianka, pani Anna Melišová, vo veku nedožitých 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 18. januára 2022 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. Barbory v Uníne.

Česť jej pamiatke