Poďakovanie

Starosta obce vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým občanom za pomoc pri likvidácii následkov prírodnej katastrofy, ktorá postihla v štvrtok 24. júna 2021 susedné okresy Břeclav a Hodonín. Ďakuje všetkým, ktorí sa likvidácie následkov zúčastnili osobne (27. júna a 4. júla 2021), ale aj tým, ktorí pomáhali iným spôsobom a to materiálne alebo finančne.

Obec Unín na pomoc postihnutým obciam zriadila účet, kde môžu občania prispieť finančnými prostriedkami na obnovu postihnutých dedín. Č. účtu je zverejnené na internetovej stránke obce a v obecných výveskách. Ten, kto chce prispieť a nemá možnosť financie zaslať elektronicky, môže ich priniesť na obecný úrad osobne a potom budú hromadne presunuté na účet.

Za pomoc a ochotu vopred všetkým ďakujeme.