Pozvánka

SZCH v Uníne pozýva svojich členov ako aj nových členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa koná dňa 21. januára 2023 t.j. sobotu o 14,30hod. v zasadačke KD Unín. Členský poplatok na rok 2023 je 5 eur, ktorý treba zaplatiť do 20. februára 2023 u p. Cecílie Karasovej. Zároveň pozýva svojich členov na brigádu, ktorá bude v sobotu 21. januára 2023 o 9,00 hod. v KD Unín.