Pozvánka

 Materská škola v Uníne v spolupráci s radou rodičov pozýva deti materskej školy v Uníne, ich rodinných príslušníkov a pozvaných hostí na maškarný ples, ktorý sa uskutoční v priestoroch základnej školy v sobotu dňa 28. januára 2023 o 14.00 hod. Nakoľko sa jedná iba o záležitosť materskej školy Unín prosíme o jej rešpektovanie a zároveň ďakujeme za pochopenie.