Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že 8. júla 2021 zomrel náš spoluobčan, pán Pavol Dojčanský, vo veku 45 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 13. júla 2021 a začína o 13.00 hod. svätou omšou v Kaplnke svätej Barbory v Uníne.

Česť jeho pamiatke