Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 24. decembra 2021 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Ján Flamík, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v štvrtok 30. decembra 2021 o 14.00 hod. v Dome smútku vo Vrádišti.

Česť jeho pamiatke