Smútočná správa

Oznamujeme občanom, že dňa 12. januára 2022 zomrel náš bývalý spoluobčan, pán Stanislav Drúžek, vo veku nedožitých 75 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 15. januára 2022 a začína o 14.00 hod. sv. omšou vo Vieske.

Česť jeho pamiatke