Fotogalérie

Medzinárodný deň padlých veteránov

Všetky národy v Európy si dňa 11.novembra o 11 hodine a 11 minúte pripomínajú pamiatku padlých obetí v 1.svetovej vojne. Občania našej obce si uctili pamiatku pri pomníku padlých.

Pietny akt na cintoríne

Na sviatok všetkých svätých 1. novembra 2022 sme sa opäť stretli na cintoríne, aby sme si uctili pamiatku všetkých zosnulých, hlavne tých, ktorí nás opustili od 1. novembra 2021 do dnešného dňa.

Október mesiac úcty k starším

V nedeľu 23. októbra 2022 usporiadal obecný úrad v kultúrnom dome posedenie pre dôchodcov s kultúrnym programom a občestrvením. V programe vystúpili naši najmenší - deti z materskej školy, Andrejka Straková, mužská spevácka skupina "Uníňané" a dychová hudba "Unínčanka".

Pri tejto príležitosti Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala výstavku pod názvom "Šikovné ruky".

Jesenná prechádzka

Obecný úrad Unín v nedeľu 16. októbra 2022 zorganizoval "Jesennú prechádzku" po unínskom lese spojenú s odborným výkladom o geologickej histórii okolia Unína, kde odborný výklad poskytol RNDr. Pavol Polesňák. Na Zámčisku jeho históriu prítomným ozrejmil Mgr. ThLic. Martin Hoferka Th.D.

Šarkaniáda

V sobotu 8. októbra 2022 obecný úrad zorganizoval na bývalom smetisku nad dedinou malú šarkaniádu. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, ale vetrík vial len minimálne, čo bolo tento deň na škodu veci. Aj napriek tomu sa zišlo veľa detí s chuťou predviesť svojich lietajúcich šarkanov a zabaviť sa.

Svatojánsky krojovaný sprievod

Únia žien v Uníne usporiadala v sobotu 25. júna 2022 Svatojánsky krojovaný sprievod s tanečnou zábavou.

Rozprávkový pochod

V sobotu 4. júna 2022 v rámci oslavy Dňa detí usporiadal obecný úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci "Rozprávkový pochod". Na štarte sa zapíslo 119 detí, ktoré prešli celou trasou pochodu a skončili na ihrisku, kde si mohli opiecť špekačku.