Fotogalérie

Svätý Mikuláš

V sobotu 4. decembra 2021 v rámci vychádzky deti pozdravil pred obecným úradom sv. Mikuláš a odovzdal im balíček sladkostí.

JDS

JDS v Uníne pri príležitosti spomienky na veteránov dňa 11.11.2021 v spolupráci s Obecným úradom Unín zorganizovali krátku spomienku a položili k pomníku padlých kyticu červených makov.

90-ročný jubilant

JDS v Uníne pri príležitosti 90. rokov navštívila svojho člena, p. Jána Beňka s prianim dobrého zdravia a osobnej pohody do ďalších rokov života.

Brigáda - JD

JDS v Uníne má v opatere jaskynku Panny Márie Lurdskej a jej okolie. Na fotografiách sú účastníci brigády.

Pamiatka zosnulých

V podvečer pamiatky zosnulých na Sviatok všetkých svätých 1. novembra 202 sa konala spomienka na všetkých zosnulých. Už tradične vzdávame poctu našim zosnulým a spomíname menovite na tých, ktorí nás opustili v období od novembra minulého roka do novembra roka bežného. Tento krát ich bolo až 17. 

Sadenie líp

DT Klub Unín v spolupráci s DHZ sadili v sobotu 23. októbra 2021 lipy pri Panne Márii na cihelni a v Chrástke.

Šarkaniáda 2021

V nedeľu 24. októbra 2021 sa na bývalom smetisku nad obcou vznášalo 21 pestrofarebných šarkanov. Počasie bolo krásne, slnečné a dostatočne aj pofukoval teplý vetrík, ktorý šarkanov vyzdvihol do takej výšky, že niektorých bolo vidieť už z dediny.