Fotogalérie

Svatojánsky krojovaný sprievod

Únia žien v Uníne usporiadala v sobotu 25. júna 2022 Svatojánsky krojovaný sprievod s tanečnou zábavou.

Rozprávkový pochod

V sobotu 4. júna 2022 v rámci oslavy Dňa detí usporiadal obecný úrad v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci "Rozprávkový pochod". Na štarte sa zapíslo 119 detí, ktoré prešli celou trasou pochodu a skončili na ihrisku, kde si mohli opiecť špekačku.

Svätý Mikuláš

V sobotu 4. decembra 2021 v rámci vychádzky deti pozdravil pred obecným úradom sv. Mikuláš a odovzdal im balíček sladkostí.

JDS

JDS v Uníne pri príležitosti spomienky na veteránov dňa 11.11.2021 v spolupráci s Obecným úradom Unín zorganizovali krátku spomienku a položili k pomníku padlých kyticu červených makov.

90-ročný jubilant

JDS v Uníne pri príležitosti 90. rokov navštívila svojho člena, p. Jána Beňka s prianim dobrého zdravia a osobnej pohody do ďalších rokov života.

Brigáda - JD

JDS v Uníne má v opatere jaskynku Panny Márie Lurdskej a jej okolie. Na fotografiách sú účastníci brigády.