Harmonogram vývozov odpadov v obci Unín

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Zberný dvor je otvorený každú druhú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad, železo, šatstvo, starý olej a haluzovinu. Zakazuje sa vývoz stavebnej suti.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2022

6. 1. 2022               14. 7. 2022

27. 1. 2022              4. 8. 2022

17. 2. 2022              25. 8. 2022

10. 3. 2022               15. 9. 2022

31. 3. 2022               6. 10. 2022

21. 4. 2022               27. 10. 2022

12. 5. 2022               17. 11. 2022

2. 6. 2022                 8. 12. 2022

23. 6. 2022               29. 12. 2022

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2022

18. 1. 2022               26. 7. 2022

15. 2. 2022               23. 8. 2022

22. 3. 2022               20. 9. 2022

19. 4. 2022               18. 10. 2022

17. 5. 2022               15. 11. 2022

28. 6. 2022               20. 12. 2022