Obec Unín

Stredne veľká obec Unín leží na v juhovýchodnej časti skalického okresu. Najbližšie sú mestá Holíč, Skalica a Gbely, kde je zamestnaná väčšina obyvateľov obce. Obec sa nachádza bokom od hlavných dopravných ťahov, v Chvojnickej pahorkatine. Hoci na prvý pohľad je úhľadná obec relatívne nenápadná a nevymyká sa z priemeru, zdanie klame, zviditeľnila sa nielen v blízkom regióne, ale začína lákať aj turistov z Čiech či Rakúska.

V Uníne žije 1207 obyvateľov, čo je na Záhorí lepší priemer. V obci je dvadsať obecných bytov. Obec myslí aj na tých, ktorí môžu a chcú stavať –  územný plán obce počíta i na IBV výstavbu, 11 stavebných pozemkov obec už odpredala a daľšie môžu odkúpiť od súkromníkov. Základná škola bola dokončená v roku 2000 a navštevuje je 158 detí z Unína, Radimova a Petrovej Vsi. Od 1. 9. 2007 je v priestoroch ZŠ umiestnená aj materská škola, ktorú navštevuje 34 detí. Areál školy si ešte vyžaduje úpravy a vysadenie zelene. V areáli je vybudované viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré slúži všetkým záujemcom o šport v obci. Z pries­torov bývalej materskej školy obec zrekonštruovala Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Barborka, n.o. Unín pre 24 klientov. V obci sú moderné ihriská pre menšie deti. Obec má vybudovaný celoobecný vodovod, je splynofikovaná. V budove zdravotného strediska nájdete lekára, lekáreň a obecný úrad. Pošta sa nachádza v budove COOP Jednoty v centre obce. Kanalizácia zatiaľ chýba, pripravuje sa projekt na odvedenie splaškov do čističky v Gbeloch. Skôr ako v roku 2011 to však zrejme vzhľadom na nedostatok vlastných financií nebude. Obec má už skúsenosti i s čerpaním prostriedkov z eurofondov. V rámci cezhraničnej spolupráce realizovali projekt FAJERVER 2004 a SAMOHYBY 2006, čo boli pekné kultúrne akcie. Zo štrukturálnych fondov bolo vybudované nové verejné osvetlenie, rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudované parkoviská a autobusové zastávky. V obci je teda obecný úrad, farský úrad, farský kostol sv. Martina, kaplnka sv. Barbory, ZŠ s MŠ, Pošta, lekár, lekáreň, kultúrny dom, COOP Jednota – predajňa rozličného tovaru, 1 súkromná predajňa potravín a zmiešaného tovaru, 2 pohostinstvá, bar na ihrisku, kvetinárstvo, kovovýroba, sklenárstvo, kamenárstvo, 3 výrobne nábytku, stolárstvo, pneuservis, … Obec má pomerne nízky počet nezamestnaných, čo je dôkazom toho, že v obci sa rozšírili možnosti zamestnania v súkromných prevádzkach, z ktorých najväčšia je KOVOVÝROBA Unín.

Čo robí Unín Unínom?

V prvom rade si pri názve obce množstvo ľudí vybaví čoraz legendárnejšie podujatie Unínske samohyby. Niekoľko nadšencov pre rôzne strojové rarity sa spojilo a  založilo DT Klub Unín, ktorý od februára 2007 už existuje ako občianske združenie. V tomto roku sa znovu predstavia verejnosti 31.júla s bohatým programom nielen pre dospelých, ale aj pre deti, ktoré azda prehliadka rôznych starých a všelijako upravených vozidiel láka viac ako ich rodičov… Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou obce sú jej dobrovoľní hasiči.. Dobrovoľníci tu už tradične usporadúvajú súťaže. V roku 2004 sa vďaka grantu podarilo tiež zorganizovať podujatie Fajerver s účasťou partnerov z Rakúska. Vďaka dobrým podmienkam – rovná trávnatá plocha vhodná na cvičenie útokov s hadicami, ku ktorej patrí aj malá, ale funkčná hasičská chata, je Unín široko – ďaleko vychýrený ako „hasičské eldorádo“. Každoročne sa tu pre mladých požiarnikov koná súťaž PLAMEŇ, ktorá sa tento rok uskutoční 29.5. Unín je známy nielen športom, ale na svoje si tu prídu milovníci kvalitných destilátov. Obecná pálenica má medzi „fajnšmekrami“ dobrý cveng.

Starosta Andel by chcel vytvoriť aj dačo, čo by ešte viac pritiahlo turistické nohy do „jeho“ obce. Jeho snom je vystavanie vyhliadkovej veže nad obcou v lokalite Unínske lipky, odkiaľ je pri dobrej viditeľnosti výhľad až do Rakúska. V minulosti tu stála drevená veža, ale vyhorela. Vzhľadom na to, že obcou vedie cyklotrasa obchádzajúca starobylé hradisko Zámčisko, nová zaujímavosť pre obyvateľov širokého okolia by bola na svete. Milovníci hudby zase určite spozornejú pri dychovej hudbe Unínčanka.

Spoločenské organizácie obohacujú kultúru

Unín je jednou z mála obcí v regióne, kde majú naozaj bohatú ponuku najrôznejších spoločenských organizácií. Okrem dobrovoľných hasičov je starosta hrdý na aktívnu Jednotu dôchodcov združujúcu 163 členov. Každoročne zorganizujú aspoň tri zaujímavé podujatia, najmä výstavky ručných prác a inej tvorby. Aktívna je tiež Únia žien – zaujímavosťou je, že jej členky sa venujú zbieraniu aj pestovaniu liečivých rastlín. V obci sa úspešne prezentuje tiež Červený kríž. Milovníci zvieratiek združení vo Zväze chovateľov dobre reprezentujú obec na rôznych súťažiach. Ani poľovníci nestoja bokom – do revíru nasadili bažanty a zajace, dbajú o danieliu zver. Keďže v Uníne bolo zvykom na sv. Štefana každoročne usporiadať krojovú zábavu a táto tradícia sa už prestala udržiavať, záhradkári sa postarali o jej obnovu a tradične poslednú júnovú sobotu tzv. Petro-Pavlovskú  zorganizujú krojovú zábavu spojenú s ochutnávkou vín domácich pestovateľov. Pretože v dobrej obci musí byť aj šport, Unín nie je výnimkou. Na pekne upravenom ihrisku sa vystriedajú všetky kategórie futbalistov od žiakov, cez dorast až po dospelých, ktorí obec úspešne reprezentujú v oblastnej súťaži. Stolní tenisti zase v krajskej súťaži v štvrtej lige.