Oprava kostolnej veže

Oprava veže farského kostola sv. Martina

Farský kostol sv. Martina je dominantou našej obce. Vplyv počasia sa po rokoch podpísal aj na stave tejto prekrásnej gotickej stavby. Po dohode a dôkladnej obhliadke sa začalo s opravou veže, lebo tu sa najviac podpísal zub času. Postavilo sa lešenie, ktoré zo začiatku nepredstavovalo závažnejší problém. Až samotná realizácia lešenia ukázala náročnosť a zvýšené náklady na samotné postavenie. Po postavení lešenia sa potvrdilo to, čo sme videli i zo zeme. Plechy veže boli na viacerých miestach odtrhnuté, omietka podmokala a jej časti postupne opadávali. Bolo potrebné vymeniť aj plechy, ktoré tu ešte zostali. Po ich demontovaní sa zistilo, že celkový stav je v horšom stave ako sa predpokladalo. Staré pozinkované plechy sa postupne vymieňajú za nové z medi.

Keďže oprava bude náročná nielen po fyzickej stránke, ale aj po stránke finančnej, je treba, aby sme sa všetci zapojili a podľa možností finančne prispeli na opravu nášho kostola. Kostol a okolité priestory cintorína slúžia všetkým našim občanom, nielen tým, ktorí kostol pravidelne navštevujú. Preto Vás prosíme, aby ste sa všetci podieľali na zachovaní tejto kultúrnej pamiatky pre naše budúce pokolenia. Predsa aj naši predkovia sa o toto snažili v minulosti.

Financie, ktorými farský úrad disponuje na opravu ani zďaleka nepostačujú. Preto správca fary požiadal Arcibiskupský úrad Bratislava o pomoc a poskytnutie pôžičky. Táto sa však bude musieť tiež postupne splácať, preto prosíme Vás spoluobčanov, ktorí žijete v našej dedine, i Vás rodákov, ktorí žijete mimo obce o finančnú výpomoc. Prosíme Vás všetkých, ktorým je Vaša rodná dedina i dedina stále blízka a záleží Vám na zachovaní tohto svätostánku, aby ste pomohli zachovať dedičstvo našich otcov. Na tento účel opravy kostola je vytvorený účet, na ktorý môžete posielať svoje milodary. Je zverejnený pod týmto textom. Môžete prispieť i osobne na Obecnom úrade Unín, kde budú peniaze darcov evidované.

Za pomoc a finančné dary vopred srdečne ďakujeme.

čislo učtu: SK56 0200 0000 0030 0200 4797    BIC: SUBASKBX     mena: EUR

S uvedeným účtom disponujú: Ing. Peter Rehák, p. Milan Vymyslický a p. Peter Masaryk

Fotografie z vysvätenia nového kríža umiestneného na kostolnej veži nájdete v záložke "Fotogaléria".

Milodary na „Opravu kostolnej veže" odovzdané na Obecnom úrade v Uníne

P.č.

Darca

Bydlisko

Suma

1.

ThDr. Jaroslav Pecha

Banská Bystrica

 1.000,-

2.

Božena a Ivan Túbl

Unín

    100,-

3.

Milada a Stanislav Drúžek

Unín

    500,-

4.

Viktória a Ján Ábela

Unín

    250,-

5.

Mária a Jozef Paníček

Unín

    100,-

6.

Katarína a Jozef Pecha

Unín

    100,-

7.

Oľga a Alexander Rehák

Unín

    100,-

8.

Martina a Peter Míšaný

Unín

    200,-

9.

Ľubomíra a Jozef Bordáč

Unín

     50,-

10.

Rozália a Ján Šiška

Unín

    500,-

11.

Mária a Jozef Ovečka

Unín

    100,-

12.

Mária a Ján Matuský

Unín

    200,-

13.

Bohu známy darca

Unín

    500,-

14.

Bohu známy darca

Unín

    500,-

15.

Zita a Ján Pecha

Unín

      50,-

16.

Bohu známy darca

Unín

    100,-

17.

Anna a Marián Švec

Unín

    150,-

18.

Jana a Ján Flajžík

Unín

      50,-

19.

Blanka a Rastislav Vajla

Unín

      50,-

20.

Jarmila a Pavol Drúžek

Unín

      50,-

21.

Cecília a Štefan Ovečka

Unín

     100,-

22.

Poľovné združenie

Unín

     100,-

23.

Darina a Pavol Pecha

Unín

     100,-

24.

Janka Drúžková

Unín

       40,-

25.

Bohu známy darca

Unín

       50,-

26.

Viera a Roman Kuchárek

Unín

      100,-

27.

Jana a Ján Vaculka

Unín

      100,-

28.

Modlitbové spoločenstvo č. 1

Unín

       75,-

29.

Modlitbové spoločenstvo č. 2

Unín

       40,-

30.

Miroslav Petráš

Holíč

       40,-

31.

Bohu známy darca

Unín

       50,-

32.
Rodina Jurkovičová
Unín
   1.606,-
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

 

Za finančné dary v mene celej farnosti srdečne ďakujeme

Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže
Oprava kostolnej veže