Slovenský zväz záhradkárov

Výbor SZZ Unín k 1. 11. 2019 pracuje v zložení:
Anton Mihál - predseda
Pavol Ovečka - tajomník
Eva Mihálová - pokladník
Zita Pechová - členka
Ján Juriga - predseda revíznej komisie
Peter Masaryk - člen revíznej komisie
Ľuboš Mihál - člen revíznej komisie
Členovia organizácie sa každoročne starajú o sv. Hurbánka a jeho okolie vo vinohradoch, zúčastňujú sa na rozprávkovom pochode poriadanom v obci, a ak to priestory dovoľujú poriadajú zábavu spojenú s ochutnávkou vín a destilátov.