Unínska pálenica

Dlhoročná tradícia pálenia ovocných destilátov je podmienená dostatkom sliviek, skúseným páleníkom a v neposlednom rade i dobrým pestovateľom či majiteľom kvasu. O tom, že sliviek v obci bolo vždy dosť svedčí i skutočnosť, že Uníňanov v okolí nazývajú aj „Bluňaré“, podľa „bluní“, istého druhu sliviek. Do I. svetovej vojny bolo v obci sedem páleníc, ktoré postupne zanikali. Terajšia pálenica stojí na mieste tzv. Vaňkovskej pálenice, ktorá bola v roku 1982 prestavaná a rozšírená, prevádzkoval ju Old Herold Trenčín a od roku 1997 je jej vlastníkom obec. Ako palivo pod kotly sa používalo drevo. Od roku 2017 je pálenica plne zrekonštruovaná bez zmeny technológie, dvojkotlový systém pálenia a ako médium sa používa plyn. Skúsenosť páleníkov sa v obci odovzdáva zo staršej generácie na mladšiu. Vedúcim pálenice je pán Peter Hoferka.

Objednávky na pálenie sa nahlasujú vopred vedúcemu pálenice p. Petrovi Hoferkovi  osobne (č.d. 229), alebo telefonicky na č. tel. 034/6628226 alebo 0908 278 688.

Cena za vypálenie

50% alkohol 4,20 € / liter
52% alkohol 4,37 € / liter

100 stupňov L.a = 8,40 €
každý ďalší stupeň = 0,084 €

Sezóna pálenia začína 18. augusta 2021.